Boot & Pleziervaartuig verzekeringen :

Nu met 10% doorlopende premie korting!

Vraag uw boot & pleziervaartuig verzekering volgens uw keuze en wensen aan?

KLIK HIER voor het online aanvragen van een boot- en of pleziervaartuig-verzekering.

Pleziervaartuig TIPS :

Aan welke eisen moet mijn pleziervaartuig voldoen?

Er gelden eisen voor uw pleziervaartuig. Bijvoorbeeld voor de sterkte en stabiliteit, scheepsromp, machinekamer en belading.

Eisen pleziervaartuig

De eisen waaraan uw pleziervaartuig moet voldoen, staan in de Europese richtlijn pleziervaartuigen en in de Wet pleziervaartuigen.

Deze eisen gelden voor:

 • pleziervaartuigen van 2,5 tot en met 24 meter lang;
 • pleziervaartuigen die na 1997 op de markt kwamen;
 • alle sport- en vrije-tijdschepen, zowel voor de binnenvaart als de zeevaart.

Pleziervaartuigen die op binnenwateren varen en die langer zijn dan 20 meter, moeten voldoen aan de regels van de Binnenvaartwet.

Schepen groter dan 20 meter en kleiner dan 24 meter vallen dus onder de Binnenvaartwet en de Richtlijn pleziervaartuigen.

Pleziervaartuigen die langer zijn dan 24 meter vallen niet onder de Richtlijn pleziervaartuigen, maar alleen onder de Binnenvaartwet.

Uitzonderingen eisen pleziervaartuigen

Een aantal pleziervaartuigen valt niet onder de richtlijn:

 • officiële wedstrijdboten;
 • kano’s en surfplanken;
 • gondels;
 • waterscooters en waterfietsen;
 • originelen en replica’s van historische vaartuigen;
 • vaartuigen waarvan de fabrikant aangeeft dat ze experimenteel zijn en waarmee bijvoorbeeld nieuwe technieken worden uitgeprobeerd;
 • voor persoonlijk gebruik gebouwde vaartuigen waarvan in ieder geval de eindgebruiker de romp zelf heeft gemaakt;
 • bemande vaartuigen bestemd voor commercieel vervoer van passagiers;
 • duikboten;
 • luchtkussenvaartuigen en draagvleugelboten.

Vaarbewijs pleziervaart

Als recreatieve schipper moet u in veel gevallen een vaarbewijs halen voordat u een schip mag besturen. Ook moet u op de hoogte zijn van het verkeer op het water. Dit is nodig omdat het druk is op de vaarwegen met binnenvaart en pleziervaart.

Vaarbewijs

Wilt u met een snelle motorboot of een pleziervaartuig langer dan 15 meter varen? Dan heeft u een vaarbewijs nodig. Een snelle motorboot is een klein motorvaartuig. De lengte is minder dan 20 meter en de boot kan sneller varen dan 20 kilometer per uur. Voor het vaarbewijs moet u een examen afleggen.

Welk vaarbewijs u nodig heeft, hangt af van een aantal factoren. Namelijk de lengte en snelheid van uw vaartuig en hoe u het schip gebruikt: bedrijfsmatig of voor pleziervaart.

Soorten vaarbewijzen

Er zijn verschillende soorten vaarbewijzen:

 • het Klein Vaarbewijs;
 • het (Beperkt) Groot Vaarbewijs A of B;
 • het Groot Pleziervaartbewijs (GPb).

Bij slecht vaargedrag kunt u uw vaarbewijs kwijtraken. Bijvoorbeeld bij herhaaldelijk te hard varen of varen onder invloed.

KLIK HIER voor het online aanvragen van een boot- en of pleziervaartuig-verzekering.