DIENSTENWIJZER

DIENSTENWIJZER VAN HBG FINANCIËLE DIENSTVERLENING

-VERSIE MEI 2022

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat de klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hieronder vind u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met uw klachten.

WIE ZIJN WIJ?

HBG Financiële Dienstverlening, Lange Hil 22, 4822AA, Breda, 0765653345, info@eenverzekering.nl , www.eenverzekering.nl

Ons kantoor is bij de volgende organisaties geregistreerd  : AFM,  KIFID, KvK.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen, die actief zijn in de financiële dienstverlening. Ons kantoor is bij de www.afm.nl geregistreerd onder nummer 12002008

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot www.kifid.nl Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG , Den Haag.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van www.kvk.nl  staan wij geregistreerd onder nummer 20073544.

Onze Dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn :

-Particulieren Schadeverzekeringen

-Zakelijke Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meerdere schadeverzekeringen, dat kan gaan om de verzekering van uw huis, inboedel o van uw auto, bestelbus, kampeerauto, etc…

-Levensverzekeringen

-Vermogensopbouw

Levensverzekeringen zijn er in veel  vormen. Er zijn verzekeringen voor vermogensopbouw, maar ook om uw uitvaartkosten en of nabestaanden te verzekeren.

Hoe komen wij tot een advies :

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij zijn onafhankelijke adviseurs.

Ondernemersvrijheid :

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank- of verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaan hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan vergunningen, verzekeringen, lidmaatschappen, kantoor- en internetkosten, marketing, hosting, website onderhoud, etc, etc. Deze kosten moeten worden vergoed.

Ons kantoor heeft er o.a. voor gekozen de vergoeding in de premie van schadeverzekeringen direct aan u door te berekenen.

Wij maken echter ook gebruik van directe vergoedingen in de vorm van gespreide betalingen : d.m.v. uurloon, fee, abonnementen en of service abonnementen.

Wij vragen ook iets van u :

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u ;

-Juiste en volledige informatieverstrekking

-Wijzigingen in uw persoonlijke situaties door te geven per e-mail

-Polis informatie doornemen

-De Polis en zijn voorwaarden te bestuderen en na ontvangst te controleren en eventuele vragen per telefoon of per e-mail aan ons te stellen

Persoonsgegevens :

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Voor de verwerking van persoonsgegevens is ons kantoor aangemeld bij het : College Bescherming Persoonsgegevens (CPB)

Wij doen meer voor u : Wij behartigen belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel ons niet om een verdere toelichting te vragen.

Ontvang hier 10-25% korting op je premie!

Op deze website ontvang je maar liefst 10-25% korting op de premie van een reis- , annulering-, expat- en of recreatie verzekering.

Zoek op deze site?