Dienstverleningsdocument

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN HBG FINANCIËLE DIENSTVERLENING

 

– Versie Februarie 2013

 

Introductie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor.

In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

 

Kerngegevens

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage dienstenwijzer genaamd,

treft u informatie over ons aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer,

waaronder wij staan ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten)

 

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek.

Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden.

 

Wij zijn onze klanten als volgt van dienst :

 

– Wij maken eerst kennis, waar bij wij over en weer aan mekaar duidelijk maken wat wij voor mekaar kunnen betekenen.

 

– Wij inventariseren de wensen en doelstellingen van de klant.

 

– Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren.

 

Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij samenwerken.

Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aan gegaan om

speciefiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen.

 

– Wij kunnen de contacten tussen de klant en de financiële instelling, waarbij deze een financieel product kopen verzorgen.

 

– Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financieel product.

 

Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product.

Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in het product.

 

Hoe worden wij beloond

 

– Wij maken gebruik van Provisie

 

Als kantoor maken wij bedrijfskosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten,

die wij van de financiële instelling ontvangen, waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft.

Deze wijze van vergoeding noemen wij “provisie”. De financiële instelling zal deze altijd verwerken in de prijs / premie

van het product.

 

De vergoeding d.m.v. provisie is van toepassing schadeverzekeringen m.u.v. arbeidsongeschiktheidverzekeringen en

gedeeltelijk van toepassing bij financieringen.

 

– Wij maken gebruik van Service Abonnementen

 

Wij maken gebruik van de service abonnementen van Voogd & Voogd

Voor meer informatie kunt deze persoonlijk vragen aan onze adviseur.

 

– Wij maken gebruik van een Mini Leven Abonnement

 

Dit is een minimale vergoeding voor telefonisch contact, voor nazorg, adviezen en mutaties.

U heeft daarbij recht op 10 minuten telefonisch contact per jaar.

De kosten van dit mini leven abonnement is minimaal 1,5 euro per polis per maand of 18 euro per jaar.

 

– Wij maken gebruik van Fee

 

Bij deze vorm van vergoeding betaalt u eenmalig een bedrag voor de advisering en bemiddeling van het afgenomen product.

U kunt deze vergoeding in eens of tot maximaal 60 maanden betalen.

 

– Wij maken gebruik van Uurloon

Bij deze vorm betaalt u een uurloon van 125 euro per uur.

 

U ziet exact wat onze kosten zijn

Als wij door u worden beloond, dan ziet u exact wat onze beloning is, voordat u een complex financieel product via onze bemiddeling gaat

aanschaffen.

Bij deze geven wij u een uren indicatie van de tijdsduur voor complexe financiële producten :

Gemiddeld 3 tot 6 uur

– Arbeidsongeschiktheidverzekeringen,

– Beleggen / Vermogensopbouw

– Financial Lease / Particulieren Kredieten

– Levensverzekeringen

 

Gemiddeld 1,5 tot 3 uur

– Risicoverzekeringen

– Uitvaartverzekeringen

Ontvang hier 10-25% korting op je premie!

Op deze website ontvang je maar liefst 10-25% korting op de premie van een reis- , annulering-, expat- en of recreatie verzekering.

Zoek op deze site?